Meeting 2011

I AM HURT, Kunst als spiegel van de ziel

Thema

I AM HURT is een beeldverhaal over kwetsuren en  kwetsbaarheid. In 2011 omvat het lezingen, een uitwisseling tussen kunstenaars en patiënten en een tentoonstelling. In 2012 gaat het verder met een onderzoek naar de functie van ziekenhuiskunst.

Tijdens de besloten meeting wil DAVID vzw met u filosoferen en mediteren onder leiding van Eef Cornelissen en Ann Vansteenkiste. Daarnaast dagen lectoren Patrick Allegaert en Patricia Deiters u uit om stellingen en open vragen over kunst als spiegel van de ziel vanuit de hedendaagse en de outsiderkunst te becommentariëren. Datum: zondag 20 maart (van 10 tot 17u).

DAVID vzw toont in het najaar in galerij Jan Colle indringend werk over pijn en daagt u uit om met lectoren Lieven Uvin en Trui Verhasselt dit thema bespreekbaar te maken. Het debat gaat door op dinsdag 22 maart (19-21u30).

Lectoren/begeleiders

Patrick Allegaert, artistiek leider Museum Dr. Guislain in Gent. Patrick Allegaert heeft een reputatie op het vlak van ‘kunst van de ander’ of outsiderkunst. Zo houdt hij een pleidooi voor het werk van Willem van Genk, een kunstenaar die in een progressief proces van schizofrenie steeds ingewikkelder stadspatronen creëerde. Patrick Allegaert (1954) studeerde criminologie, filosofie en pedagogische wetenschappen. Benieuwd hoe hij ‘Kunst als spiegel van de ziel’ interpreteert?

Patricia Deiters, kunsthistorica Stichting Kanker in Beeld (NL). Patricia Deiters (1954) is sinds 2006 bestuurslid van Stichting Kanker in Beeld.Zij was in 2009 voorzitter van de selectiecommissie voor de tentoonstelling Kanker in Beeld in de Grote Kerk te Den Haag.Patricia Deiters studeerde Kunstgeschiedenis in Amsterdam en museologie in Leiden. Zij is werkzaam als freelance organisator van tentoonstellingen en kunstprojecten in de openbare ruimte. Van 2004 -2010 was zij docent kunstgeschiedenis aan de HKU op de afdeling Kunst en Economie. Ook heeft zij zitting in de kunstcommissie van het K.F.Heinfonds te Utrecht.

Eef Cornelissen, filosofe bij Zeno vzw (centrum voor praktische filosofie)

Ann Vansteenkiste, theemeester bij Curiosithee en auteur van het boek ‘De stille kracht van thee’

Lieven Uvin schetst een historisch overzicht van borstkanker en zijn behandeling aan de hand van medische illustraties en kunstwerken. Hij is verbonden aan de Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie (V.V.R.O).

Trui Verhasselt is lichaamsgerichte psychotherapeute (Gestalttherapie) in het Psychiatrisch Centrum dr. Guislain. Zij exploreert de hedendaagse kunst die als creatieve vormgeving een plaats heeft verworven in onze samenleving.

Medewerkers:

Hilde Bomans, Eline Brutuyn, Vicky Derweduwen, Alain Liedts, Isabelle Speybroeck, An Verhaege

Adres:

Galerij Jan Colle vzw
Jakob van Caeneghemstraat 16
9000 Gent