Kunst in het Leids Universitair Ziekenhuis

Galerie LUMC2
©Galerie LUMC

 

Een visionair kunstbeleid in het Leids Universitair Ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben een traditie op het vlak van kunst verzamelen en kunst tonen. Overzichten tonen aan dat ziekenhuizen in de Middeleeuwen en de Renaissance heel belangrijk waren voor de productie en de receptie van kunst.Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bezit een kunstcollectie die bestaat uit circa 2000 werken, onder beheer van kunstadviseur Sandrine Van Noort. In Galerij LUMC organiseert zij sinds 2007 expo’s met de ‘turbinehal’ als eye-catcher voor monumentale projecten. Zij waakt over de tekeningen, foto’s, schilderijen en beeldhouwwerken van o.a. Henk Visch, Teun Hocks, Berend Strik en Marlène Dumas

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) lost de verwachting in dat een ziekenhuis een vooruitstrevend kunstbeleid kan voeren. In de LUMC galerij loopt de expo Global Inspirations die aanhaakt bij het kunstproject Global Imaginations in de Meelfabriek. Kunstenaars van alle continenten waaronder Melanie Bonajo, Fahrettin Örenli en Charlotte Schleiffert geven er hun visie op de wereld van morgen. Het LUMC ademt dynamiek en experiment in deze coproductie maar is daarmee niet aan haar proefstuk toe. Verschillende curatoren hebben sinds de jaren ’80 gezocht naar vernieuwing in de bedrijfscollectie van het ziekenhuis. Men kocht fotografie van Celine van Balen en Beat Streuli aan toen dat nog niet was ingeburgerd. Men selecteerde controversieel werk van Marlène Dumas en Henk Visch. In de jaren negentig ging men voor big. Het monumentale werk van Anna Thalia Benus in de inkomhal is een combinatie van een metershoog beeld van een schilderij van Petrus Christus met getrapte medische beelden.

Er is hard gewerkt om een artistieke lijn te trekken door alle ruimten in het ziekenhuis maar het plaatje klopt. De inspanningen van de voorbije decennia resulteerden in een fotografiecollectie met een tijdloos karakter, een mix van video, tekeningen en schilderijen, en enkele topstukken. Vandaag is het de kunst om deze te onderhouden en/of te vervangen. De opvolging gebeurt door de huidige conservator Sandrine Van Noort. Met grote artistieke zin leidt zij verschillende kunstprojecten en de conservatie in goede banen. Voor sculpturen verlegt ze grenzen op het vlak van kunstopdrachten en leidt ze de aanleg van een beeldenroute buiten. De recente aankoop van nieuwe collectiestukken van Helen Verhoeven getuigt van haar kritische visie op de integratie van hedendaagse kunst in het LUMC. Zoals in Vlaanderen is de grootste uitdaging voor Van Noort om met kleinere budgetten het niveau op peil te houden.

Tekst: AD, goedgekeurd door LUMC

4 oktober 2015 https://www.lumc.nl/over-het-lumc/collecties/kunstcollectie/

Is relevant http://www.lakenhal.nl/en/overview/global-imaginations