I AM HEARD in PZ

 

 

 

 

 

Workshops, 13 > 29.06.2012, PZ Duffel (BE)
Toonmoment aan de receptie PZ, 1 >10.08.2012, PZ Duffel (BE)
Toonmoment tijdens meeting IAH, 15.09.2012, Zebrastraat Gent (BE)
In samenwerking met de stad Gent en de Nationale Loterij

WORKSHOPS

‘The Super Genetic Market’ ontstond in de jaren ’90 vanuit ophefmakend nieuws over klonen. Met bokalen, de My Favorite Gene Jars, wakkert Angeloni in het kunstmilieu de discussie aan over idealen en afwijkingen. Emoties, intellectuele en politieke kwaliteiten, vaardigheden en functies worden als gen gelabeld. Vanuit een breder perspectief evolueert dit kunstwerk parallel met de discussies over diversiteit en de actuele ‘hot topic’ van de eugenetica binnen de psychiatrie en de geneeskunde in het algemeen.

DAVID vzw nodigde in de geest hiervan patiënten van het PZ Duffel uit om een bokaal te selecteren. Bij deze creëerden zij onder begeleiding van Aifoon– na voorafgaande oefeningen rond geluidsobservatie – een auditieve interpretatie in de vorm van een geluidscompositie of een soundscape. Het resultaat is een audiovisuele installatie, een sonore viewmaster waarin de resultaten van de workshops te zien en te beluisteren zijn.

 

ws2
copyright DAVID vzw, Trui Verhasselt bij de Sonore Viewmaster.

KUNSTENAAR

Franco Angeloni (*1967, IT) studeerde kunstgeschiedenis in Rome en grafische vormgeving in Amsterdam. Met radicale keuzes vanuit een maatschappelijke betrokkenheid ontleedt hij verschillende contexten waaronder ecologie, mobiliteit en culturele diversiteit. Zijn oeuvre is een mix van tekeningen, schilderijen, installaties en performances. In een minimalistisch en conceptueel idioom laat Franco Angeloni de grens vervagen tussen leven en het praktiseren van kunst .

ws1

 

MEDEWERKERS EN PARTNERS

Medewerkers: Kathleen Callewaert (concept sociaal-artistiek project), Trui Verhasselt (therapeute)

Zorgpartner: Christian Verschelden (psycholoog-psychotherapeut, voorzitter KunstKader en Kunstencentrum De Loods, PC Duffel , kunstenaar, auteur)

Artistieke partner: Aifoon o.l.v. Stijn Dickel. Bram Bosteels (begeleider workshops)

LOCATIE EN DOELGROEP

Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, Stationsstraat 22c, 2570 Duffel

Het PZ. Duffel heeft een geprivilegieerde relatie met kunstenaars en kunstprofessionelen. Zij onderzoekt het verband tussen kunst en psychiatrie en hanteert nieuwe methodieken in de beeldvormingsfunctie.
De I AM HEARD Workshop is een hefboom om gehoord te worden en sluit aan bij de visie van Christian Verschelden, psycholoog in het P.Z. Volgens hem worden minstens drie onderliggende therapeutische factoren geacht werkzaam te zijn in de kunst: kunst als gespreksgenerator, kunst als ‘herstel’-bevorderende factor en kunst als ‘sublimatie’.