Ronny Delrue

In het oeuvre van Ronny Delrue staat de mens centraal als een hersenschim met een vormeloze romp, een zwart weg geschilderd gelaat en lege ogen. Het hoofd weegt zwaar en de hersenen zijn aangetast. Volgens Delrue is dit veroorzaakt door een creatuur, de Cerebriraptor of hersenvreter. Intussen erkent psychiater Erik Thys dit fenomeen als het ‘syndroom van Delrue’, een ziekte die de flexibiliteit in het denken en de lichamelijke mobiliteit verstoort.

The specified carousel is trashed.