Store #11

POPS UP IN DE HOLSTRAAT IN GENT

9 oktober 2016, tijdens Gent Matinees om 16 uur korte rondleiding door Pascal Mortier.

Gent Matinees 9/10/2016 “Belgische abstracte kunst van de jaren ’60 – ZWART/WIT”
©Mark Verstockt// 7. Collage (kruisvorm)//84 x 84 cm//verf op paneel//1975

Belgisch abstracte kunst van de jaren ’60, ZWART/WIT

Zwart/Wit is de rode draad in de tweede collectietentoonstelling van DAVID vzw in het huis van Pascal Mortier. Mortier heeft een passie voor abstracte schilderkunst van de jaren ’60. Daarom liet hij de vereniging vorig jaar een selectie maken uit zijn verzameling van Amédée Cortier. Dit jaar selecteert DAVID vzw geometrisch abstracte kunst.

Sommige kunstenaars baseren zich voor de opbouw van figuren op de gulden snede. Andere passen het thema van de symmetrie toe of een grafisch patroon met verticale lijnen. De herhaling van driehoeken, rechthoeken, trapeziums en cirkels creëert een afgemeten dynamiek. Hier schreeuwen de doeken niet om aandacht. Zij zijn erin geslaagd de zintuiglijke omgeving te structureren.

In de monochrome werken zijn perspectief en diepte verdwenen. Kleuren zijn door toonwaarden in zwart of wit vervangen. Door die benadering ontstaat een spel van naast of over elkaar geschoven vlakken en afsnijdingen. Ze evoceren ontmoetingen tussen grenslijnen en zones van lichtverschuivingen. Naast de vele ruimtelijke mogelijkheden overheerst de meditatieve atmosfeer.

Het hart van de expo bestaat uit kunst uit de jaren ’60 van Amédée Cortier, Jo Delahaut, Walter Leblanc, Luc Peire, Guy Vandenbranden, E.M. Van Doorslaer en Dan Van Severen. Verder is werk te zien van tijdgenoten uit de periode van de Wereldexpo tot de jaren ‘70. Het werk van Mark Verstockt uit 1975 kondigt het einde aan van de hoogdagen van die abstracte kunstbeweging en sluit ZWART/WIT af.

DAVID vzw beschouwt deze samenwerking als een kans om de drijfveren te leren kennen van een verzamelaar van laat-moderne kunst. Tevens vindt ze het interessant om een presentatie te maken die de inrichting van de bewoner respecteert.