Voormalige medewerkers

De ontwikkeling is niet mogelijk geweest zonder:

Trui Verhasselt

Workshop begeleider

Trui is lichaamsgerichte gestalttherapeute. Via innerlijke beelden, beeldtaal en het lichaam brengt zij een innerlijk proces op gang dat leidt tot persoonlijke groei en een dichter contact met jezelf. Op de meeting in 2011 gaf Trui een lezing over de kracht van beelden. Momenteel werkt ze vanuit DAVID vzw in het AZ Maria Middelares mee aan de workshops I AM HURT/I AM HEARD.