Wachtruimte

3_Konzeptkunst_Kosuth_Zero3

DAVID vzw gelooft dat kunst een complementaire module zou kunnen zijn in het bestaande zorgaanbod van psychotherapie, logopedie, kinesitherapie en andere support teams. Daarover zijn binnen de vzw reeds heel wat bedenkingen en overwegingen gemaakt onder de titel I AM HURT.

Het project Kunst in de Wachtruimte steunt op een pleidooi voor kunst als vorm van zorg en heling. Het leent zich tot daden en tot het ontwikkelen van een divers en breed draagvlak voor kunstintegraties in de zorgsector. In het kader hiervan rondt DAVID vzw de workshops af in de kunstnierafdeling van het AZ Maria Middelares.